CUPRINS

 • Obtin un certificat de debite ( certificat fiscal ) de la Adm. Financiara pentru persoane juridice
  Dosar alcatuit din :
  Cerere eliberare certificat fiscal - 2 Ex. ( se gaseste pe site )
  Ultima Balanta Contabila .
  Fisa de evidenta a Platitorului ( se obtine de la Administratia Financiara anterior )
  Delegatie sau copie contract de munca . In cazul Administratorului - Copie Act Constitutiv .
  Document ce atesta participarea la o licitatie in cazul in care certificatul este necesar in acest scop .

  Se depune la Registratura Admnistratiei Financiare . Mai apoi este repartizat un inspector cu care , in cazul in care sunt probleme in fisa pe platitor va veti regla situatia .
  Inspectorii au societatile repartizate in functie de litera cu care incepe denumirea societatii .
  Timp de eliberare a certificatului - 5 zile lucratoare .
 • Inregistrez punct de lucru la Registrul Comertului
  Dosar alcatuit din :
  Cerere inregistrare mentiuni - ( se gaseste pe site ) - 1 Ex .
  Anexa nr. 2 sau 3 in functie de preexistenta unui punct de lucru la adresa respectiva ( o puteti descarca de pe site sau de la www.onrc.ro )
  Decizie asociat unic sau Hotarare AGA . - 2 Ex.
  Delegatie in cuprinsul AGA sau Decizie .
  Copie contract spatiu .
  Dovada proprietatii celui care incheie contractul de spatiu .
 • Obtin un Certificat Constatator
  Dosar alcatuit din :
  Cerere ( Se gaseste pe site ) - 1 Expemplar
  Delegatie .
  Factura - chitanta : 45 Ron .
  La registrul Comertului se depune cererea . Cu taxa de urgenta platita obtineti certificatul in 30 minute .
 • Inregistrez un punct de lucru la administratia financiara
  Dosar alcatuit din :
  Declaratie sedii secundare ( se gaseste pe site ) - 2 Exemplare
  Copie Contract spatiu ( poate fi Comodat , Inchiriere , Vanzare-Cumparare )
  Delegatie .
  La Administratia financiara se depune la registratura .
  Exceptie face Administratia financiara Ilfov - Trebuie sa obtineti o certificare a faptului ca dosarul este corect de la camera nr. 6 Parter .
 • Inregistrez o prelungire a valabilitatii sediului la Registrul Comertului
  Dosar alcatuit din :
 • Transfer dosarul fiscal al unei societati comerciale in cazul schimbarii sediului social in alt judet/sector
  Dosar alcatuit din :
  Declaratie 050 - 2Ex. ( Pentru transferul dosarului fiscal - Se gaseste pe site )
  Copie certificat mentiuni eliberat de Registrul Comertului sau Copie Hotarare Judecatoreasca de inmatriculare a societatii in cazul in care sediul se schimba in alt judet .
  Copie Act Constitutiv republicat .
  Copie Hotarare AGA sau decizie a Asociatului Unic de schimbare a sediului .
  Copie Contract de spatiu ( Comodat , Vanzare - Cumparare , Inchiriere , etc . )
  Delegatie .

  Dosarul se va depune la Administratia Financiara in care se schimba sediul si dupa primirea la sediul social al deciziei de mutare a sediului se va depune in aceeasi formula si la Administratia Financiara a vechiului sediu social .
 • Pun o firma nou infiintata in legalitate din punct de vedere al Registrelor Contabile
  La infiintarea unei Societati Comerciale sunt necesari a fi facuti umatorii pasi :

  Achizitionarea unui Registru Unic de Control pentru sediul social .
  Achizitionarea unui Registru de Evidenta Fiscala .
  Achizitionarea unui Registru Inventar .
  Achizitionarea unui Registru Jurnal .
  Transformarea Contului de Capital Social in Cont Curent la unitatea bancara la care a fost depus capitalul .
  Obtinerea unei stampile .
  Declaratie 010 privind vectorul fiscal initial .
 • Verific daca un partener din uniunea europeana este platitor de TVA
  Inregistrarea in scopuri de plata a TVA ( VAT ) se verifica pe urmatorul site :

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

  Daca partenerul nu este inregistrat nu aveti dreptul de a achizitiona marfuri fara plata TVA si nu il puteti include in declaratia 390 .
 • Obtin duplicat al unui certifcat de inregistrare in scopuri de TVA
  Dosar alcatuit din :
  Declararea pierderii Certificatului la Monitorul Oficial .
  http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--Centrul_de_vânzări_şi_informare--254.html
  Cerere eliberare a unui nou certificat de inregistrare .
  Delegatie .
  Se depune la Registratura - Administratia Financiara dosarul .
 • Fac o stampila a unei Societati Comerciale
  Dosar alcatuit din :
  Copie certificat inmatriculare + original pentru verificare .

  Se poate face in orice centru de stampile ( Ex. Trodat , etc. )
 • Suspend activitatea unei Societati Comerciale
  Dosar alcatuit din :
  Cerere inscriere mentiuni - 1 Ex. ( se gaseste pe site )
  Hotarare AGA / Decizie a asociatului unic de suspendare a activitatii ( se gaseste pe site un exemplu )
  Imputernicire in cadrul Hotararii AGA sau a Deciziei pentru deponent .
  Calculator al numarului de caractere din Decizie / Hotatrare AGA ( pentru publicarea in monitorul oficial ) .
  Taxa calculata la depunerea dosarului.

  Se depune ca orice alta mentiune la Registrul Comertului .
 • Schimb sediul unei Societati Comerciale
  answer
 • Depun un Bilant la Registrul Comertului
  answer
 • Inregistrez un Contract de Munca pentru o Societate Comerciala noua
  answer
 • Prelungesc viza de sedere a unui cetatean strain pentru activitati comerciale
  answer
 • Obtin o fisa de evidenta pe platitor
  answer
 • Infiintez o Societate Comerciala
  answer
 • Fiscalizez o casa de marcat
  answer